Τι είναι η υπηρεσία easycall.gr

Η τηλεφωνία easycall.gr αποτελεί μία εναλλακτική λύση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Η μετάδοση της φωνής πραγματοποιείται μέσω του Ιnternet, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ιδιώτες και εταιρίες να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για φωνητική επικοινωνία. Αυτό τους επιτρέπει να μειώσουν το κόστος στα τηλεφωνικά τέλη έως και 95%.


Παράλληλα, οι χρήστες μεταξύ τους επικοινωνούν εντελώς δωρεάν. Έτσι, αποδεσμευόμαστε από τις παροχές με τα υψηλά πάγια και τα ετήσια συμβόλαια, εξοικονομώντας χρήματα και διαλέγοντας συνάμα αυτό που πραγματικά μας ταιριάζει.