ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!

Χρεώσεις

Δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις και πόσα λεπτά μιλάς με 1€ χρόνο ομιλίας
128λεπτά

Ελλάδα Σταθερά - 0.0078€/λεπτό

47λεπτά

Ελλάδα Κινητά - 0.021€/λεπτό

264λεπτά

Βρετανία Σταθερά - 0.0038€/λεπτό

4λεπτά

Βρετανία Κινητά - 0.28€/λεπτό

96λεπτά

Kύπρος Σταθερά - 0.0105€/λεπτό

34λεπτά

Κύπρος Κινητά - 0.0299€/λεπτό

145λεπτά

Γερμανία Σταθερά - 0.0069€/λεπτό

32λεπτά

Γερμανία Κινητά - 0.0309€/λεπτό

99λεπτά

Γαλλία Σταθερά - 0.0101€/λεπτό

23λεπτά

Γαλλία Κινητά - 0.0449€/λεπτό

162λεπτά

Βουλγαρία Σταθερά - 0.0062€/λεπτό

134λεπτά

Βουλγαρία Κινητά - 0.0075€/λεπτό

Δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις κάνονταν login στον λογαριασμό σας