Πακέτα Τηλεφωνίας

EasyCall Basic

Το βασικό πακέτο τηλεφωνίας voip χωρίς πάγιο

EasyCall GR Unlimited

Απεριόριστα Σταθερά σε Ελλάδα


500' δωρεάν σε κινητά Ελλάδας

EasyCall 4Business

Απεριόριστα Σταθερά σε Ελλάδα


1500' δωρεάν σε κινητά Ελλάδας


Απεριόριστα κανάλια επικοινωνίας


Ελληνικός Σταθερός Αριθμός


5GB χώρος για φιλοξενία της εταιρικής ιστοσελίδας σας